Çözümlerimiz

Çözümlerimiz

Oracle E-Business Suite

Oracle E-Business Suite global entegre iş uygulamaları içerisindeki en kapsamlı üründür.

Oracle E-Business Suite kullanıcıları

  • En eksiksiz, entegre iş zekası çözümlerine,
  • Global iş platformlarına en uyumlu süreçlere,
  • Müşteri odaklı yaklaşımı en doğru destekleyen uygulamalara sahiplerdir.

Oracle Demantra

Küresel ekonominin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için kurumlar tedarik zinciri operasyonlarını bilgi odaklı değer zincirlerine dönüştürmeleri gerekir. Modası geçmiş planlama süreçleri ve birbirinden kopuk planlama sistemleri artan talep hareketliliğine uyum sağlamak için çok yavaş kalmakta, yöneticilerin şirketlerini görebilme, riskleri algılayabilme ve çabuk reaksiyon gösterebilme yetilerini ellerinden almakta.

Başarılı bir planlama becerisi, şirketin karar verme hızına ve bu kararların işe olan etkisini düzenli takibe dayanır. Oracle Değer Zinciri Planlama ürünleri ile talep tahminleme, karlılık odaklı talep şekillendirme, hızlı senaryo simülasyonları, risk yönetimi, satış ve operasyonel planlama gibi çok farklı konularda çözümler sunmaktadır.

Oracle Retail – Perakende Çözümleri

PERAKENDEDE 1 NUMARA

Oracle Perakende Çözümleri için dünyada orta ve üst segmentteki lider perakendeciler tarafından kullanılıyor.

Oracle Perakendecilik Çözümleri 30 yılın üzerinde perakendecilik tecrübesi ve perakende sistemleri deneyimi ile üretilmiştir.

Bilgi Sistemi Analistleri Oracle 26 Perakende Uygulamasının tümünü sınıfının en iyi çözümü olarak tanımlamıştır.
Dünyadaki en büyük 20 market zincirinin 20’si de Oracle kullanmaktadır.
Dünyadaki en büyük 10 Moda Perakendecisinin 10’u da Oracle kullanmaktadır.
Dünyadaki en büyük 10 Hardline Perakendecisinin 10’u da Oracle

Oracle Business Intelligence

Oracle Business Intelligence çözümleri büyük, küçük tüm kuruluşların stratejilerini geliştirmelerini, plan yapabilmelerini, iş süreçlerini optimize etmelerini ve pazarda yeni fırsatları keşfetmelerini sağlar.

İş Zekası pazarının lideri olan Oracle, müşterilerinin işlerini her platformdan kolaylıkla yönetebilecekleri en kapsamlı ve entegre çözümü Oracle Business Intelligence içerisinde sunmaktadır.

Natica, raporlama süreçlerindeki değer katan yakalşımları ve Oracle Business Intelligence uzmanlığı ile ERP sisteminizden en yüksek değeri almanıza yardımcı olur.