Danışmanlık Hizmetleri

Natica, keşif çalışmalarından satış sonrası desteğe kadar tüm süreçler boyunca; çözüm odaklı, yenilikçi, kaynakların en etkin şekilde kullanımını ve verimliliğin en üst düzeyde olmasını hedefleyen, öncelikli ilkesi “Müşteri Memnuniyeti” olan bir proje yönetimi anlayışına sahiptir. Müşteriye kendi işini ve sektörünü tamamen anlayan danışmanlarla çalıştığını hissettirir, farklı sektörlerde yapılan proje deneyimleri ile katma değer yaratır.

Natica tarafından yürütülen tüm uygulama projeleri Oracle Birleşik Metodolojisi – OUM (Oracle Unified Methodology) çerçevesinde yürütülmektedir.  OUM proje çalışanlarına düzenli ve esnek süreç adımlarından oluşan bir küme tanımlar. Metot, ekip elemanlarını – iş çözümlerini müşterilere teslim edebilmek amacıyla – proje adımlarını geçerli ve etkili bir şekilde planlamak, yürütmek ve kontrol etmek için gerekli beceri ve araçlarla donatır. Hizmetleri kaliteli bir şekilde yerine getirmek için OUM aşağıdaki araç kümesini kullanır:

Her bir müşterinin kendine özgü ihtiyaçlarına uygun esnek bir proje planı
Danışmanlara yöntem süresince rehberlik eden ve projenin yürütülmesine ilişkin faaliyetler için teknikler sunan bir danışmanlık el kitabı
Bu el kitabına eşlik eden yazılım araçları
Her tür yerleştirim projesine kolaylıkla uyarlanabilen önceden hazırlanmış proje şablonları (süreç akışları, ölçümlendirme tabloları, vb.)

Oracle Unified Method’a göre uygulama yerleştirim projeleri aşağıdaki başlıklar altında fazlandırılmaktadır.

Tanımlama (Planlama)
Mevcut Durum Analizi
Operasyonel Analiz
Çözüm Tasarımı
Oluşturma – Geçiş
Kullanım – Destek

Proje uygulamalarında her bir proje fazı ile ilgili üretilen dokümanların Müşteri tarafından kabul edilmesi ve onaylanması ilkesi benimsenmiştir. Böylece Müşterinin proje kapsamında anlaşılabilirlik ölçümünü ve proje uygunluğunu kolaylıkla takip etmesi sağlanabilmektedir.