Mali İşler – Finans Yönetimi

Oracle Mali İşler Yönetimi; kurumların mali süreçlerinin etkin ve düşük maliyetle yönetilebilmesini sağlar. Finansal risklerin öngörülebilmesi adına mali sonuçların anlık olarak görüntülenebilmesine olanak sağlar.

Genel Muhasebe

Türkçe

Şirketin hesap planı yapısının oluşturulduğu, Oracle e-iş yönetim sistemi kapsamindaki ilgili modüllerde yapılan işlemler sonucunda fişlerin oluştuğu ve toplandığı, mevzuata uygun mali ve yönetsel raporların alındığı bütünleşik bir çözüm uygulamasıdır.

Duran Varlıklar

Türkçe

Şirketin sahip olduğu ve kiraladığı duran varlıklarının takip edildiği, muhasebe standartları gereğince amortisman ve değerleme hesaplarının ve muhasebe hareketlerinin yapıldığı çözüm uygulamasıdır.

Nakit Yönetimi

Türkçe

Nakit akışını etkileyecek işlemlerin yapıldığı diğer modüllerle (Sipariş, Satınalma, Alacaklar, Borçlar, Hazine Yönetimi) entegre çalışan ve yapılan işlemler sonucunda doğan nakit akış tahminlerini oluşturan uygulamadır.