Risk ve Uyumluluk Yönetimi

Riski yönetmek, stratejiyi yönetmekten çok farklıdır.